Empat Tanda Kesengsaraan

Kesengsaraan pasti tidak kita inginkan , namun kesengsaraan tidak selalu dalam bentuk tidak ada atau kekurangan harta. Rasulullah SAW menyebutkan tanda-tandanya “Diantara tanda tanda kesengsaraan adalah mata yang beku , hati yang kejam, terlalu memburu kesenangan dunia dan terus menerus melakukan dosa.” (HR Hakim) Berdasarkan hadits diatas, ada empat tanda …

Baca Lengkapnya »

Ciri-ciri ‘Ibaadur Rahmaan

Melalui mimbar yang mulia ini, kita sbaiknya bersyukur kepada Allah Swt yang telah menciptakan kita sebagai hamba-Nya yang beriman. Allah Swt. menciptakan manusia sangat beragam; ada yang beriman dan ada yang tak; ada yang disayangi-Nya dan ada yang tidak, bahkan ada yang Tuhan tidak sudi melihatnya di hari kiamat nanti. …

Baca Lengkapnya »

Ujian Hidup

Hidup di dunia tidak lama. Paling lama enam puluh sampai tujuh puluh tahun. Rasulullah meramalkan bahwa usia umatnya mirip dengan usianya. Maa bayna sittiina wa sab’iin Artinya: Umur umatku antara enam puluh dan tujuh puluh. Setelah itu matilah kita. Kala itu tidak ada lagi gunanya beramal salih. Tidak ada guna …

Baca Lengkapnya »

Amalan-amalan Penghias Hati

Upaya untuk memperbaiki amalan hati termasuk hal yang sangat penting dan kewajiban yang sangat ditekankan serta merupakan taqarrub dan ketaatan yang mulia dalam agama kita. Seorang ulama yang bernama Ahmad bin Hasd ditanya, amalan apakah yang paling afdhal, beliau menjawab: “Apabila seseorang berusaha menjaga rahasianya, menjaga hati dan jiwanya agar …

Baca Lengkapnya »

Masihkah Kita Muliakan Orang Tua?

“Dan Kami perintahkan kepada manusia (berbuat baik) kepada dua orang tua, ibu bapaknya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah dan bertambah-tambah, dan menyapihnya dalam dua tahun. Bersyukurlah kepada-Ku dan kepada dua orang ibu bapakmu. Hanya kepada-Kulah kembalimu”. (QS Luqman: 14) Mahasuci Allah Dzat yang tak pernah bosan mengurus semua hamba-Nya. …

Baca Lengkapnya »

Kedudukan Niat Dan Pengaruhnya Dalam Amal Ibadat

“Dari Umar bin Khathab r.a. ia berkata: “Saya mendengar Rasulallah SAW bersabda: “Sesungguhnya semua amal perbuatan itu tergantung pada niatnya. Dan tiap-tiap orang itu akan memperoleh apa yang diniatkan, barang siapa yang hijrahnya untuk memperoleh duniawi atau mencari wanita yang akan dikawinnya, maka hijrahnya akan menghasilkan sesuai dengan niatnya.” Bukhari dan …

Baca Lengkapnya »

Mewaspadai Permusuhan

Maka jika mereka beriman kepada apa yang kamu telah beriman kepadanya, sungguh mereka telah mendapat petunjuk; dan jika mereka berpaling, sesungguhnya mereka berada dalam permusuhan (dengan kamu). Maka Allah akan memelihara kamu dari mereka. Dan Dialah Yang Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui (QS Al-Baqarah: 137) Dalam kehidupan ini, kita dapati …

Baca Lengkapnya »

Makna Doa (2)

Dan apabila hamba-hamba-Ku bertanya kepadamu tentang Aku, maka (jawablah), bahwasanya Aku adalah dekat. Aku mengabulkan permohonan orang yang berdo`a apabila ia memohon kepada-Ku, maka hendaklah mereka itu memenuhi (segala perintah) Ku dan hendaklah mereka beriman kepada-Ku, agar mereka selalu berada dalam kebenaran. (QS. Al-Baqarah 186). Berkaitan dengan doa, ternyata para …

Baca Lengkapnya »

Makna Doa (1)

Dan apabila hamba-hamba-Ku bertanya kepadamu tentang Aku, maka (jawablah), bahwasanya Aku adalah dekat. Aku mengabulkan permohonan orang yang berdo`a apabila ia memohon kepada-Ku, maka hendaklah mereka itu memenuhi (segala perintah) Ku dan hendaklah mereka beriman kepada-Ku, agar mereka selalu berada dalam kebenaran. (QS. Al-Baqarah 186). Berdoa adalah salah satu senjata …

Baca Lengkapnya »

Pemuda Pilihan

Kami ceritakan kisah mereka kepadamu (Muhammad) dengan sebenarnya. Sesungguhnya mereka itu adalah pemuda-pemuda yang beriman kepada Tuhan mereka dan Kami tambahkan kepada mereka petunjuk; (13) – dan Kami telah meneguhkan hati mereka di waktu mereka berdiri lalu mereka berkata: “Tuhan kami adalah Tuhan langit dan bumi; kami sekali-kali tidak menyeru …

Baca Lengkapnya »